Spustený test: Excel - základy

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Vyberte pravdivé odpovede (môže byť viac správnych):

2. Medzi písmenami "c" a "a" bliká kurzor. Ktorý kláves musíte stlačiť, aby ste vymazali písmeno "a"?

Medzi písmenami

3. Výber buniek v nesúvislej oblasti (tie, ktoré nie sú vedľa seba) sa robí:

4. Aká hodnota bude v bunke B4, ak potiahnete za pravý dolný roh vyznačenej oblasti?

Aká hodnota bude v bunke B4, ak potiahnete za pravý dolný roh vyznačenej oblasti?

5. Nástroj Lupa slúži na:

6. Vzorce začínajú:

7. Na výpočet súčtu predaja v jednotlivých mesiacoch použijeme funkciu:

Na výpočet súčtu predaja v jednotlivých mesiacoch použijeme funkciu:

8. Zoraďovať údaje v tabuľke môžete:

9. Filtrovať údaje v tabuľke môžete:

10. Ikony na obrázku slúžia na:

Ikony na obrázku slúžia na:

11. Na prácu s dátumami môžete použiť funkciu (správnych môže byť viac odpovedí):

12. Aké hodnoty sú zapísané v bunkách A1 a A2?

Aké hodnoty sú zapísané v bunkách A1 a A2?

13. Čo sa stane, ak z rozbalenej ponuky zvolíme možnosť bez výplne?

Čo sa stane, ak z rozbalenej ponuky zvolíme možnosť bez výplne?

14. Funkciou =COUNT(A1:C9) zistíte:

15. Vyberte pravdivú vetu


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.