Spustený test: Jazyk SQL - komplexný

Vyplnené otázky: 0 z 36 otázok

1. Ktoré z príkazov skončia chybou? (tabuľka krajiny má stĺpce nazov_sk, nazov_en a kod)

2. Ktoré z príkazov vrátia troch zamestnancov s najvyšším platom?

3. Ktorý príkaz patrí do skupiny DDL (definícia štruktúr):

4. Ktorý príkaz patrí do skupiny nastavovania prístupových práv:

5. Ktoré z príkazov zoradia záznamy podľa stĺpca nazov_sk?

6. Ktoré z uvedených príkazov sa spustia a nevrátia nám chybu?

7. Ktoré z príkazov vrátia všetko z tabuľky krajiny a k nej údaje z tabuľky eu, ak sa v tabuľke eu krajina nachádza?

8. Čo vráti príkaz: SELECT DATEDIFF(MONTH, '2016-01-01', '2017-01-01')

9. Ktoré z príkazov vypíšu autorov s menami Jan, Adam a Milan (3 riadky)

10. Ktoré z príkazov vrátia z tabuľky krajiny stĺpec nazov_sk a stĺpec kod_mena. Ak je stĺpec kod_mena prázdny, nahradí ho textom: „Nie je vyplnene“

11. Aké hodnoty pridelí príkaz vytvorenia tabuľky: CREATE TABLE student (id int not null,meno varchar(20), priezvisko varchar (40))

12. Ktorý príkaz patrí do skupiny práce s transakciami:

13. Čo vráti príkaz: SELECT DATEDIFF(YEAR, '2016-01-01', '2017-01-01')

14. Ktorý príkaz nepatrí do skupiny DML (príkazy pre manipuláciu s dátami):

15. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o primárnom kľúči (PRIMARY KEY) sú správne?

16. Ktoré z príkazov nám vypíšu priezvisko študenta s krstným menom Martin?

17. Čo vráti príkaz: SELECT CAST(10.57 AS int)

18. Čo vráti príkaz: SELECT CONVERT(int, 10.57)

19. Ktorá funkcia slúži pre sekvenčné číslovanie (pre číslo riadku)

20. Ktorý príkaz slúži na prienik dvoch SELECTov?

21. Akou funkciu vieme transformovať hodnoty zo stĺpcov do riadkov?

22. Ktorý z nasledujúcich príkazov sa používa pre filtrovanie pre agregačné funkcie?

23. Ktoré z príkazov nevrátia krajiny, ktoré majú id_kontinent 1 alebo 2?

24. Ktoré z príkazov skončia chybou?

25. Ktorý príkaz patrí do skupiny práce s transakciami:

26. Na čo slúži nasledujúci spúšťač (TRIGGER)?

Na čo slúži nasledujúci spúšťač (TRIGGER)?

27. Ktoré z príkazov vrátia kartézsky súčin tabuliek krajiny a kontinent? Čiže všetky kombinácie záznamov?

28. Ktoré z nasledujúcich príkazov vymažú všetky riadky z tabuľky locations?

29. Ktorý z nasledujúcich príkazov vymaže sekvenciu s názvom tab_sek?

30. Ktorý príkaz nepatrí do skupiny DML (príkazy pre manipuláciu s dátami):

31. Čo vráti nasledujúci príkaz:

Čo vráti nasledujúci príkaz:

32. Ktoré z príkazov vrátia prvých 10 štátov podľa abecedy?

33. Ktorý príkaz patrí do skupiny DDL (definícia štruktúr):

34. Čo spraví procedúra zvysenie_platu po spustení?

Čo spraví procedúra zvysenie_platu po spustení?

35. Aký príkaz sa používa pre zadefinovanie premenných?

36. Ktoré z príkazov vrátia všetko z tabuľky krajiny a k nej menu pre krajiny, ktoré ju majú vyplnenú?


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.