Spustený test: Java - základy

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Príkaz i+=x;

2. Vlastnosť, kedy dcérska trieda obsahuje niektoré vlastnosti svojej nadradenej triedy sa nazýva

3. Čo je pole?

4. Cyklus for (int i=5; i!=20; i++){} sa vykoná

5. Pomocou akých symbolov sa zapisuje viacriadkový komentár?

6. Ak metóda nevracia návratovú hodnotu, jej údajový typ je

7. Ako sa nazýva zberač neplatných objektov?

8. Lokálna premenná je

9. Polia sú v Jave indexované od

10. Ak sa vo viacnásobnom vetvení pre niektorý z prípadou nepoužije príkaz break, tak

11. Trieda SWING vykresluje vzhľad komponentov v GUI

12. Akou číselnou hodnotou je reprezentovaná pravdivostná hodnota True?

13. Na čo slúži príkaz break?

14. Typ char používa kódovanie

15. Je možný v Jave zápis: int a,b,c; a=b=c=5; ?


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.