Spustený test: PHP - základy

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Funkcia fopen() vracia

2. Môže PHP generovať kód JavaScriptu v HTML dokumente?

3. Operátor spájania textových reťazcov sa zapisuje

4. Akým symbolom začína identifikátor premennej?

5. Ako vytvoríme pole v PHP?

6. Aký je správny spôsob vytvorenia funkcie v PHP?

7. Ako sa dostaneme k dátam formulára odoslaného metódou GET?

8. Dĺžka textového reťazca sa získa funkciou

9. Riadiaca premenná v príkaze switch musí byť

10. Má zmysel volanie funkcie require v bloku if?

11. Syntax PHP je podobná jazyku

12. Ako otvoriť súbor "test.dat" v režime pridávania?

13. Ktoré superglobálne pole obsahuje informácie o hlavičkách HTTP, cestách a serveri?

14. Aké značky sa používajú pre uvedenie PHP kódu?

15. PHP skriptu sa odošlú políčka formulára ktoré


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.