Spustený test: PHP - pokročilý

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Ktorá funkcia sa používa na odstránenie bielych znakov z oboch strán reťazca?

2. Premenné spracovateľského sedenia sú uložené

3. Ak chceme nahrať súbor metódou POST, musí byť atribút enctype formulára nastavený na

4. Funkcia is_empty()

5. Východzí spôsob odosielania dát formulármi je

6. Indexované pole z výstupnej sady funkcie mysqli_query() získame funkciou

7. PHPSESSID je štandardne uložené v

8. Povoľuje PHP vykonať SQL dotaz 'USE'?

9. Akú návratovú hodnotu má funkcia print()?

10. Funkcia session_destroy()

11. Alias pre funkciu exit() je

12. Asociatívne pole z výstupnej sady funkcie mysqli_query() získame funkciou

13. Kde je nastavený kurzor po otvorení súboru v režime r+?

14. Čo robí funkcia explode()?

15. Funkcia strlen()


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.