Spustený test: PHP - komplexný

Vyplnené otázky: 0 z 30 otázok

1. Ako vytvoríme pole v PHP?

2. PHP skriptu sa odošlú políčka formulára ktoré

3. Syntax PHP je podobná jazyku

4. PHP pracuje na strane

5. Ako sa dostaneme k dátam formulára odoslaného metódou GET?

6. Pole sa vytvára funkciou

7. Riadiaca premenná v príkaze switch musí byť

8. Akým symbolom začína identifikátor premennej?

9. Ktorá funkcia sa používa na presmerovanie stránky?

10. Konštantou nemôže byť

11. Pre testovanie rovnosti hodnôt dvoch premenných a zároveň aj ich údajového typu slúži operátor

12. Ktorý z uvedených logických operátorov podporuje skrátené vyhodnocovanie?

13. Aké značky sa používajú pre uvedenie PHP kódu?

14. Kde je uložené nastavenia počtu zobrazovaných desatinných miest pri číslach typu float?

15. Funkcia exit() je funkčne identická s funkciou

16. Akú návratovú hodnotu má funkcia print()?

17. Čo robí funkcia explode()?

18. Asociatívne pole z výstupnej sady funkcie mysqli_query() získame funkciou

19. Pre prechod asociatívneho poľa cyklom sa využíva predovšetkým cyklus

20. Funkcia session_destroy()

21. Odpoveď s kódom 404, ktorú prehliadač interpretuje ako neexistujúcu stránku sa vygeneruje príkazom

22. Každý adresár obsahuje 2 pseudo-súbory, ktoré majú názov

23. Na čo slúži funkcia array_keys()?

24. Povoľuje PHP vykonať SQL dotaz 'USE'?

25. Čas vypršania cookie je vyjadrený v

26. Premenné spracovateľského sedenia sú uložené

27. Cookie s časom vypršania 0 znamená, že

28. Čo robí mód x+ pre otvorenie súboru?

29. Ak chceme prehliadaču explicitne vrátiť odpoveď ako obrázok vo formáte png, zavoláme

30. Kde je nastavený kurzor po otvorení súboru v režime r+?


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.