Spustený test: Outlook - komplexný

Vyplnené otázky: 0 z 24 otázok

1. O prijatí správy môžete byť informovaný

2. Ako sa ochrániť pred vírusmi cez mail

3. Pre využití ikony Odpovedať všetkým

Pre využití ikony Odpovedať všetkým

4. Vyberte pravdivé tvrdenie pre úlohu

5. Ak chcete, aby sa na konci mailu zobrazovali automaticky vaše meno a iné detaily. Použijete vlastnosť:

6. Čo je považované za kričanie v maily

7. Ak chcete preposlať súbor Excel

8. Vyberte pravdivú vetu

9. Ako môžete hľadať v mailoch

10. Vytvoriť novú správu môžete

11. Dôležitosť môžete nastaviť

12. Ktoré činnosti sa dajú robiť len v on-line stave

13. Vyberte správnu odpoveď

14. Obrázok znamená

Obrázok znamená

15. Rýchle kroky (Quiq step) slúžia

16. Čo môže užívateľ robiť, aby udržal prijateľnú veľkosť schránky

17. Vyčistenie priečinka znamená

18. Ikona slúži na

Ikona slúži na

19. Úlohy po termíne

20. K čomu slúži prioritne príznak správy (vlajka).

21. Vyberte správne tvrdenie o poli Predmet.

22. Kategorizáciu môžete použiť

23. Pri vyžiadaní potvrdenia o prečítaní sa správa generuje

24. K čomu slúži zobrazenie konverzácie


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.