Spustený test: Outlook - komplexný

Vyplnené otázky: 0 z 24 otázok

1. Čo je považované za kričanie v maily

2. Kalendár v Outlook môže zobrazovať udalosti z časového hľadiska

3. Ak chcete poslať správu aj s prílohami, ktorú ste dostali od inej osoby, najlepší postup je

4. Ktoré činnosti sa dajú robiť len v on-line stave

5. Dôležitosť môžete nastaviť

6. Prečo by ste vytvorili adresár

7. Aký je efektívny spôsob zasielania mailov vždy rovnakej skupine ľudí

8. Ako môžete hľadať v mailoch

9. Preposlať úlohu znamená

10. Ako presunúť mail do existujúceho adresára

11. Na kopírovanie vyznačeného textu môžete použiť

12. Pre plánovanú činnosť v kalendári platí

13. Rýchle kroky (Quiq step) slúžia

14. Do novej správy ako prílohu môžem použiť

15. Ikona slúži na

Ikona slúži na

16. Vyberte správne tvrdenie o poli Predmet.

17. Ak ste vytvorili schôdzku môžete

18. Kedy zapnete Office asistenta

19. Obrázok znamená

Obrázok znamená

20. Neodoslaná správa sa uloží

21. Vyhľadávací priečinok vytvoríme

22. Vyčistenie priečinka znamená

23. Ak nechceme dostávať mail od určitého odosielateľa nastavíme nevyžiadané

24. V nastavení kalendára môžete mať


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.