Spustený test: PowerPoint - komplexný

Vyplnené otázky: 0 z 24 otázok

1. Do textu potrebujete vložiť znak zavináča. Ako to urobíte (správnych môže byť viac odpovedí):

Do textu potrebujete vložiť znak zavináča. Ako to urobíte (správnych môže byť viac odpovedí):

2. Do hlavičky a päty snímky môžeme vložiť (správnych môže byť viacero odpovedí):

3. Vytvorenú tabuľku môžete upravovať (meniť šírku stĺpcov, nastavovať farby, atď.):

4. Keď chcete spustiť prezentáciu pred publikom (napr. cez dataprojektor):

5. Ikony na obrázku slúžia na:

Ikony na obrázku slúžia na:

6. Na snímku môžeme vložiť (správnych môže byť viacero odpovedí):

7. Vyberte nesprávne tvrdenie:

8. Ikona Vynulovať slúži na:

Ikona Vynulovať slúži na:

9. Graf môžete upravovať (meniť šírku stĺpcov, nastavovať farby, atď.):

10. Medzi písmenami "c" a "a" bliká kurzor. Ktorý kláves musíte stlačiť, aby ste vymazali písmeno "a"?

Medzi písmenami

11. Prezentácia v PowerPointe sa skladá zo:

12. Automatické odrážky a číslovanie sa zobrazia:

13. Prípony vytvorené v nových verziách PowerPointu (2007 a novšie) majú príponu:

14. Ak chceme premietať prezentáciu bez nastavených prechodov a animácií:

15. Počas premietania prezentácie:

16. Motív na karte Návrh je:

17. Šablóna prezentácie PowerPoint má príponu:

18. Po výbere prechodu medzi snímkami:

19. Ikona Rozloženie slúži na:

Ikona Rozloženie slúži na:

20. Hypertextové odkazy umožňujú (správnych môže byť viac odpovedí):

21. Prezentáciu môžeme uložiť ako (správnych môže byť viac odpovedí):

22. V zobrazení Prehľad môžete (správnych môže byť viac odpovedí):

V zobrazení Prehľad môžete (správnych môže byť viac odpovedí):

23. Vyberte pravdivé odpovede o poznámkach - na obrázku dolu v modrom rámiku (správnych môže byť viac odpovedí):

Vyberte pravdivé odpovede o poznámkach - na obrázku dolu v modrom rámiku (správnych môže byť viac odpovedí):

24. Master Slide (Hlavná snímka) je:


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.