Spustený test: Word - komplexný

Vyplnené otázky: 0 z 45 otázok

1. Pri tlači môžeme nastaviť tlač (vyberte správne odpovede):

2. Výber slov, ktoré nie sú vedľa seba, sa robí:

3. Dokument vo Worde sa skladá zo:

4. Do textu potrebujete vložiť znaky panáčik, telefón, počítač a obálka. Ako to urobíte:

Do textu potrebujete vložiť znaky panáčik, telefón, počítač a obálka. Ako to urobíte:

5. Aké nástroje boli použité na formátovanie odsekov?

Aké nástroje boli použité na formátovanie odsekov?

6. Medzi písmenami "c" a "a" bliká kurzor. Čo sa stane po stlačení klávesu Delete?

Medzi písmenami

7. Do textu potrebujete vložiť znak zavináča. Ako to urobíte (správnych môže byť viac odpovedí):

Do textu potrebujete vložiť znak zavináča. Ako to urobíte (správnych môže byť viac odpovedí):

8. Pomocou ikon na obrázku nastavíte:

Pomocou ikon na obrázku nastavíte:

9. Ikony na obrázku slúžia na:

Ikony na obrázku slúžia na:

10. Ak potrebujete v dokumente nájsť nejaký text, tak použijete:

11. Do hlavičky a päty dokumentu môžeme vložiť (správnych môže byť viacero odpovedí):

12. Ikony na obrázku slúžia na:

Ikony na obrázku slúžia na:

13. Horný a dolný index môžete použiť:

Horný a dolný index môžete použiť:

14. Na kopírovanie vyznačeného textu môžete použiť (správnych môže byť viacero odpovedí):

15. Ikony na obrázku slúžia na:

Ikony na obrázku slúžia na:

16. Vyberte pravdivé tvrdenia (správnych môže byť viac odpovedí):

17. Vyberte pravdivé tvrdenie:

18. Vyberte správne tvrdenie:

19. V texte je vložený rovnaký obrázok ako pod textom. Aké nástroje boli použité na dosiahnutie daného efektu?

V texte je vložený rovnaký obrázok ako pod textom. Aké nástroje boli použité na dosiahnutie daného efektu?

20. Ikona na obrázku slúži na:

Ikona na obrázku slúži na:

21. Skryté znaky na obrázku predstavujú:

Skryté znaky na obrázku predstavujú:

22. Ak potrebujeme, aby nasledujúci text začal na novej strane, tak:

23. Text "slovensko" na začiatku vety sa hneď zmení na "Slovensko" s veľkým S. Prečo?

24. Skryté znaky na obrázku predstavujú:

Skryté znaky na obrázku predstavujú:

25. Na obrázku vidíme:

Na obrázku vidíme:

26. Ak tabuľka presahuje viac strán a chceme nastaviť hlavičku tabuľky tak, aby sa zobrazila na každej strane.

27. Na obrázku sú dva odseky s nastavením odsadenia prvého riadku. Ktorý je správny?

Na obrázku sú dva odseky s nastavením odsadenia prvého riadku. Ktorý je správny?

28. V dokumente máte 10 nadpisov naformátovaných podľa prednastaveného štýlu Nadpis1. Jeden z nich zmeníte na šikmý (italica). Čo sa stane?

29. Vyberte správne tvrdenie o automatickom číslovaní odsekov (správnych môže byť viac odpovedí):

30. Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

31. Záložky slúžia na:

32. Celému odseku, na ktorom je aplikovaný štýl MojOdsek chcete nastaviť štýl MojText. Ako budete najefektívnejšie postupovať, ak je Typ štýlu MojText nastavený ako Odsek?

33. Ktoré nástroje využívajú štýly (správnych môže byť viac odpovedí)?

34. K čomu slúžia Popisy, ktorých nástroje znázorňuje obrázok?

K čomu slúžia Popisy, ktorých nástroje znázorňuje obrázok?

35. Pri použití nástroja Sledovanie zmien môžeme jednotlivé úpravy, ktoré urobili ostatný používatelia:

36. Štýly sú:

37. Ak potrebujete nastaviť číslovanie strán tak, aby začalo na piatej strane, musíte:

38. Heslo pri otvorení súboru sa nastavuje:

39. Ak chceme do dokumentu vložiť obsah iného dokumentu, nemusíme ho len nakopírovať, ale môžeme použiť:

40. Vyberte nesprávne tvrdenie o poli:

41. Na obrázku je ukážka úvodnej strany. Ako ju najefektívneješie vytvoríte?

Na obrázku je ukážka úvodnej strany. Ako ju najefektívneješie vytvoríte?

42. Pomocou polí môžeme do textu vložiť (správnych môže byť viac odpovedí):

43. Vo vlastnom štýle môžeme nastaviť:

44. Vyberte pravdivé odpovede o komentároch (správnych môže byť viac odpovedí):

45. Vyberte správne tvrdenie:


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.