Spustený test: Word - komplexný

Vyplnené otázky: 0 z 45 otázok

1. Rezy tučné (Bold) a kurzíva (Italica) môžete použiť:

Rezy tučné (Bold) a kurzíva (Italica) môžete použiť:

2. Medzi písmenami "c" a "a" bliká kurzor. Ktorý kláves musíte stlačiť, aby ste vymazali písmeno "a"?

Medzi písmenami

3. Do textu potrebujete vložiť znak zavináča. Ako to urobíte (správnych môže byť viac odpovedí):

Do textu potrebujete vložiť znak zavináča. Ako to urobíte (správnych môže byť viac odpovedí):

4. Do textu potrebujete vložiť znaky panáčik, telefón, počítač a obálka. Ako to urobíte:

Do textu potrebujete vložiť znaky panáčik, telefón, počítač a obálka. Ako to urobíte:

5. Vyberte pravdivú vetu

6. Ak pri písaní textu Word podčiarkne červenou vlnovkou niektoré slová, tak to znamená, že:

Ak pri písaní textu Word podčiarkne červenou vlnovkou niektoré slová, tak to znamená, že:

7. Do hlavičky a päty dokumentu môžeme vložiť (správnych môže byť viacero odpovedí):

8. Na kopírovanie vyznačeného textu môžete použiť (správnych môže byť viacero odpovedí):

9. Medzi písmenami "c" a "a" bliká kurzor. Čo sa stane po stlačení klávesu Delete?

Medzi písmenami

10. Ak chcete z textu vymazať všetky formáty, použijete ikonu:

Ak chcete z textu vymazať všetky formáty, použijete ikonu:

11. Nástroj Lupa slúži na:

12. Číslovanie zoznamu je nastavené ako automatické. Čo sa stane, keď budete stáť medzi slovami "Banská" a "Bystrica" a stlačíte Enter?

Číslovanie zoznamu je nastavené ako automatické. Čo sa stane, keď budete stáť medzi slovami

13. Ak potrebujete v dokumente tabuľku, tak (pravdivých môže byť viac odpovedí):

14. Automatické odrážky a číslovanie sa zobrazia:

15. Ikony na obrázku slúžia na:

Ikony na obrázku slúžia na:

16. Ak pri písaní textu Word podčiarkne červenou vlnovkou niektoré slová, tak to znamená, že:

Ak pri písaní textu Word podčiarkne červenou vlnovkou niektoré slová, tak to znamená, že:

17. Medzeru pred alebo za odsek môžeme pridať pomocou ikony:

Medzeru pred alebo za odsek môžeme pridať pomocou ikony:

18. Na obrázku vidíme:

Na obrázku vidíme:

19. Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

20. Šablóna je:

21. V texte je vložený rovnaký obrázok ako pod textom. Aké nástroje boli použité na dosiahnutie daného efektu?

V texte je vložený rovnaký obrázok ako pod textom. Aké nástroje boli použité na dosiahnutie daného efektu?

22. Na obrázku vidíme:

Na obrázku vidíme:

23. Ikona na obrázku slúži na:

Ikona na obrázku slúži na:

24. Ak tabuľka presahuje viac strán a chceme nastaviť hlavičku tabuľky tak, aby sa zobrazila na každej strane.

25. Vyberte pravdivé tvrdenie:

26. Kompresia obrázka znamená:

27. Skryté znaky na obrázku predstavujú:

Skryté znaky na obrázku predstavujú:

28. Chceme skontrolovať text napísaný v češtine pomocou nástroja Pravopis a gramatika. Vyberte pravdivé tvrdenie:

29. Vyberte správne tvrdenie o automatickom číslovaní odsekov (správnych môže byť viac odpovedí):

30. Vyhľadávať v dokumente môžete (správnych môže byť aj viac odpovedí):

Vyhľadávať v dokumente môžete (správnych môže byť aj viac odpovedí):

31. Na obrázku je ukážka úvodnej strany. Ako ju najefektívneješie vytvoríte?

Na obrázku je ukážka úvodnej strany. Ako ju najefektívneješie vytvoríte?

32. Nástroj Sledovať zmeny slúži na:

Nástroj Sledovať zmeny slúži na:

33. Celému odseku, na ktorom je aplikovaný štýl MojOdsek chcete nastaviť štýl MojText. Ako budete najefektívnejšie postupovať, ak je Typ štýlu MojText nastavený ako Znak?

34. Vyberte pravdivé odpovede o komentároch (správnych môže byť viac odpovedí):

35. Vo vlastnom štýle môžeme nastaviť:

36. Vyberte správne tvrdenia o sekciách (správnych môže byť viac odpovedí):

37. Ak chcete pri písaní pokračovať na novej strane, tak:

38. Ak chceme, aby boli nadpisy číslované automaticky a podľa jednotlivých úrovní, je potrebné:

Ak chceme, aby boli nadpisy číslované automaticky a podľa jednotlivých úrovní, je potrebné:

39. K čomu slúžia Popisy, ktorých nástroje znázorňuje obrázok?

K čomu slúžia Popisy, ktorých nástroje znázorňuje obrázok?

40. Automatický text je:

41. V dokumente máte 10 nadpisov naformátovaných podľa prednastaveného štýlu Nadpis1. Jeden z nich zmeníte na šikmý (italica). Čo sa stane?

42. Prípony vytvorené v nových verziách Wordu (2007 a novšie) majú príponu:

43. Zobrazenie Prehľad umožňuje (správnych môže byť viac odpovedí):

Zobrazenie Prehľad umožňuje (správnych môže byť viac odpovedí):

44. Ktorý nástroj je potrebné použiť, aby ste mohli jednu stranu nastaviť na šírku a zvyšok dokumentu na výšku?

45. Ako zvýrazníte všetky texty v dokumente, ktoré používajú vytvorený štýl MojText (správnych môže byť viac odpovedí)?


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.