Spustený test: C # - pokročilý

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Lokálne premenné sú uložené

2. Inštancia objektu je typom

3. Abstraktná metóda

4. Konštruktor je

5. K nadradenej triede sa pristupuje cez kľúčové slovo

6. Kľúčové slovo partial označuje

7. Kľúčové slovo virtual označuje

8. Dedičnosť reprezentuje vzťah

9. Východzia hodnota pre premennú typu object je

10. Je možné vyvolať vlastnú výnimku?

11. Pointery sa môžu použiť

12. Unárny operátor

13. Concatenate operátor má tvar:

14. Triedy vlastných výnimiek dedí z triedy

15. Premenné inštancií sú premenné


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.