Spustený test: Excel pre ekonómov

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Funkcie GROWTH, FORECAST, TREND slúžia na:

2. Výsledkom zápisu na obrázku bude:

Výsledkom zápisu na obrázku bude:

3. Hľadanie riešenia (Goal Seek) je nástroj, ktorý slúži na:

4. Ktorý z uvedených grafov dokáže zobraziť prírastky a úbytky?

5. Vyberte nesprávne tvrdenia o Krivkách (grafy v jednej bunke):

Vyberte nesprávne tvrdenia o Krivkách (grafy v jednej bunke):

6. Vyberte pravdivé tvrdenia o podmienenom formátovaní (pravdivých môže byť viac odpovedí):

7. Ak sa zmení hodnota v zdrojových údajoch kontingenčnej tabuľky, tak

8. Ak potrebujete zistiť poradie danej hodnoty vo vybranom rozsahu, použijete funkciu:

9. Na obrázku je znázornené nastavenie ScenáraA v nástroji Správca scenárov (Scenario Manager). Okno "Menia sa bunky" predstavuje bunky:

Na obrázku je znázornené nastavenie ScenáraA v nástroji Správca scenárov (Scenario Manager). Okno

10. Funkcia SUMPRODUCT slúži na:

11. Na obrázku je nástroj Hľadanie riešenia (Goal Seek) - čo bude výsledkom?

Na obrázku je nástroj Hľadanie riešenia (Goal Seek) - čo bude výsledkom?

12. Ktorú ikonu z obrázku by ste zvolili na hľadanie zacyklených odkazov?

Ktorú ikonu z obrázku by ste zvolili na hľadanie zacyklených odkazov?

13. Pareto graf je:

14. Nahrávanie (záznam) makra v Exceli znamená:

15. Je možné zobraziť v grafe vedľajšiu os?


Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.