Spustený test: PowerPoint - základy

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Rezy tučné (Bold) a kurzíva (Italica) môžete použiť:

Rezy tučné (Bold) a kurzíva (Italica) môžete použiť:

2. Orámovanie tabuľky (vyberte nesprávne tvrdenie):

3. Keď chcete spustiť prezentáciu pred publikom (napr. cez dataprojektor):

4. Medzi písmenami "c" a "a" bliká kurzor. Čo sa stane po stlačení klávesu Delete?

Medzi písmenami

5. Zobrazenie na čítanie je:

6. Vyberte nesprávne tvrdenie:

7. Automatické odrážky a číslovanie sa zobrazia:

8. Ak potrebujete v prezentácii graf, tak (pravdivých môže byť viac odpovedí):

9. Vyberte pravdivú vetu

10. Ikony na obrázku slúžia na:

Ikony na obrázku slúžia na:

11. Graf alebo tabuľka, ktoré ste skopírovali z Excelu a vložili ako obrázok bez prepojenia, sa dajú upravovať:

12. Ak chcete z textu vymazať všetky formáty, použijete ikonu:

Ak chcete z textu vymazať všetky formáty, použijete ikonu:

13. Vyberte správne tvrdenie:

14. Ak pri písaní textu PowerPoint podčiarkne červenou vlnovkou niektoré slová, tak to znamená, že:

Ak pri písaní textu PowerPoint podčiarkne červenou vlnovkou niektoré slová, tak to znamená, že:

15. Do textu potrebujete vložiť znaky panáčik, telefón, počítač a obálka. Ako to urobíte:

Do textu potrebujete vložiť znaky panáčik, telefón, počítač a obálka. Ako to urobíte:

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.