Spustený test: Word mierne pokročilý

Vyplnené otázky: 0 z 15 otázok

1. Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

2. V dokumente máte 10 nadpisov naformátovaných podľa prednastaveného štýlu Nadpis1. Jeden z nich zmeníte na šikmý (italica). Čo sa stane?

3. Na obrázku vidíme:

Na obrázku vidíme:

4. Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

Stĺpce na obrázku sú zarovnané pomocou:

5. Text "slovensko" na začiatku vety sa hneď zmení na "Slovensko" s veľkým S. Prečo?

6. Skryté znaky na obrázku predstavujú:

Skryté znaky na obrázku predstavujú:

7. Štýly sú:

8. Skryté znaky na obrázku predstavujú:

Skryté znaky na obrázku predstavujú:

9. Na obrázku vidíme:

Na obrázku vidíme:

10. Ikona na obrázku slúži na:

Ikona na obrázku slúži na:

11. Tabuľku môžeme nakopírovať z Excelu ako (správnych môže byť viac odpovedí):

12. Vyberte správne tvrdenie:

13. Ak tabuľka presahuje viac strán a chceme nastaviť hlavičku tabuľky tak, aby sa zobrazila na každej strane.

14. Šablóna je:

15. Medzeru pred alebo za odsek môžeme pridať pomocou ikony:

Medzeru pred alebo za odsek môžeme pridať pomocou ikony:

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.