Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a cookies

OCHRANA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

V súlade s princípom transparentnosti prijatom v Zákone Medzinárodných štandardov na ochranu osobných informácií z 5. novembra 2009, a v súlade s pravidlami o ochrane dát, vás týmto informujeme, že osobné informácie zozbierané na tejto webovej stránke môžu byť zakomponované a spracované v súboroch Prevádzkovateľa pre jeho vlastné účely a pre správu jeho aktivít, ako aj pre ďalšie účely, vrátane odpovedania na vaše žiadosti o informácie, ďalej komentárov a otázok, prihlásenia sa k odberu spravodajského bulletinu, kontaktovania sa s vami spôsobom, ktorý si vy určíte, telefonicky alebo emailom, ako aj pre to, aby sa komunikácia s vami mohla uskutočňovať patričným spôsobom.

Používateľov týmto informujeme, že s ich priamym súhlasom , štatutárny Prevádzkovateľ, ako správca súborov, spracúva a poskytuje pre legitímne účely osobné údaje, vrátane fotografií používateľa, výlučne prevádzkovateľom participujúcim na jeho aktivitách, rozvoji a v rámci organizačního zabezpečenia, ako aj osobám a prevádzkovateľom, ktorí sú v priamom spojení s týmto Prevádzkovateľom.

V súlade s naším záväzkom rešpektovať ochranu osobných údajov, si tento Prevádzkovateľ stanovuje ako vysokú prioritu zachovávať ako dôverné všetky informácie, ktoré ste mu zverili, a k dispozícii má aj technické, organizačné a ľudské zdroje, nevyhnutné pre to, aby mohol zabezpečiť, že len autorizovaní zamestnanci budú mať prístup k vašim údajom, plne rešpektujúc vaše súkromie.

Týmto vás chceme tiež informovať, že kedykoľvek si môžete uplatniť svoje právo na prístup, úpravu, vymazanie, alebo nesúhlas s použitím vašich osobných údajov v našich súboroch, listom spolu s kópiou oficiálneho ID dokumentu, adresovaného it@testujeme.sk.

Posledná úprava: 31.5.2016

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Bez vašej predchádzajúcej vedomosti a súhlasu, sa prostredníctvom tejto stránky nezbierajú žiadne údaje, ani sa neposkytujú tretej strane. Dáta sa zbierajú, využívajú, alebo poskytujú tretej strane výlučne za účelom, aby prostredníctvom tejto stránky mohli byť poskytované tie najlepšie služby, v snahe zlepšiť funkčnost a navigáciu. Návštevou na tejto webovej stránke dávate svoj súhlas, aby sme mohli analyzovať počet navštívených stránok, počet návštev a aktivity návštevníkov na webovej stránke, ako aj ich frekvenciu používania. Pre tieto účely sa zbierajú štatistické dáta prostredníctvom relevantného poskytovateľa internetových služieb.

Súčasné zásady používania súborov cookies majú za cieľ zreteľne a presne vás informovať o používaní súborov cookies na tejto webovej stránke. V prípade, že si chcete vyžiadať ďalšie informácie o súboroch cookies, používaných na tejto webovej stránke, môžete nám poslať email na túto adresu: it@testujeme.sk

Doplňujíce informácie:

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky, ktoré navštívite, navigujú do prehliadača, čím umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie o vašej návšteve, vašom preferovanom jazyku a ďalších voľbách, ktoré vám uľahčia vašu ďalšiu návštevu ako aj jej využívanie. Súbory cookies zohrávajú významnú úlohu a prispievajú k tomu, aby ste ako používateľ mohli lepšie využívať webovú stránku.

Prečo sú dôležité?

Súbory cookies nám umožňujú lepšie, rýchlejšie a bezpečnejšie aktivity na stránke. Napríklad cookies sú užitočné lebo:

-umožňujú isté funkcie,

-poskytujú vlastný, personalizovaný štýl návštevy stránky,

-zaisťujú bezpečnosť.

Aké typy súborov cookies používa táto webová stránka?

Súbory cookies pre štatistickú analýzu:

Tieto súbory cookies nám umožňujú kvantifikovať počet návštevníkov a štatisticky analyzovať, ako použivatelia využívajú naše služby, čím nám napomáhajú zlepšovať navigáciu na webovej stránke a jej funkčnosť.

Súbory cookies technického charakteru a tie, ktoré umožňujú personalizáciu:

Tieto súbory cookies sa spájajú s návštevou používateľa a jeho využívaním stránky, a prispievajú k tomu, aby sme mohli používateľom zlepšiť navigáciu na webovej stránke. Osobitne nám umožňujú uložiť vaše preferencie týkajúce sa top banneru na úvodnej strane webovej stránky. Tieto cookies zaznamenávajú vo vašom počítači, či chcete vidieť banner, alebo hlavný obrázok na úvodnej stránke pri vašej ďalšej návšteve.

Ako si môžem nastaviť cookies? Ako ich môžem odstrániť?

Môžete umožniť, blokovať, alebo vymazať súbory cookies vo vašom počítači, použitím volieb vo vašom konkrétnom internetovom prehliadači:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Chrome para Android

Safari

Safari para IOS (iPhone y iPad)

Aj naďalej môžete používať webovú stránku, bez využívania súborov cookies, avšak použitie niektorých služieb môže byť obmedzené, a preto vaša spokojnost s používaním webovej stránky nemusí byť celkom dostačujúca.

Ak sa kedykoľvek rozhodnete stiahnuť svoj súhlas s týmito zásadami používania súborov cookies, je potrebné aby ste si ich deaktivovali v nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Kto využíva cookies z tejto stránky?

V našej organizácii spolupracujeme s ďalšími spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú získávať štatistické údaje o návštevníkoch, o prezretých stránkach a ďalších indikátoroch o aktivitách na našej stránke.

V našej organizácii si nikdy neukladáme osobné údaje našich používateľov, s výnimkou IP adresy, v súlade s tým, ako je to deklarované v tomto právnom vyhlásení.

Právne vyhlásenie

Súhlas

Navigáciou a návštevou na tejto webovej stránke súhlasíte s použitím horeuvedených súborov cookies, v súlade s podmienkami obsiahnutými v Zásadách používania súborov cookies.

Ďalšie informácie o nás môžete získať na www.ivit.sk, alebo prostredníctvom emailu na it@testujeme.sk.

Platné od: 21.08.2019, verzia: 1.0

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.